Nuttige links

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten

www.fsma.be

Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds

www.fcga-gmwf.be

Beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen

www.assuralia.be

Brand- en Diefstalpreventie

www.anpi.be

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

www.socialsecurity.fgov.be

Federatie voor verzekerings- en financiële tussenpersonen

www.fvf.be

Ombudsman van de verzekeringen

www.ombudsman.as

Portaal voor informatie en diensten van de overheid

www.belgium.be

Voor uw vragen over geld

www.wikifin.be

Wegcode

www.wegcode.be