1. Overzicht producten en diensten

1.1. Informatie over het begrip verzekeringsbemiddeling

“Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. De werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan”.

1.2. Nummers van de takken en de titulatuur

Meer concreet bieden wij volgende verzekeringstakken aan:
1) Ongevallen;
2) Ziekte;
3) Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmateriaal;
4) Casco rollend spoorwegmaterieel;
5) Luchtvaartuigcasco;
6) Casco zee- en binnenschepen;
7) Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen;
8) Brand en natuurelementen;
9) Andere schade aan goederen;
10) BA motorrijtuigen;
11) BA luchtvaartuigen;
12) BA zee- en binnenschepen;
13) Algemene BA;
14) Krediet;
15) Borgtocht;
16) Diverse geldelijke verliezen;
17) Rechtsbijstand;
18) Hulpverlening;
21) Levensverzekeringen niet verboden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat-en geboorteverzekeringen;
22) Bruidsschat-en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen;
23) Levens-bruidsschat-en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen;
26) Kapitalisatieverrichtingen
27) Beheer van collectieve pensioenfondsen

1.3. Polisvoorwaarden

Polisvoorwaarden bekijken:
- Afi-Esca
- AG Insurance
- Baloise
- Cardif
- DAS
- Dela
- Delta Lloyd
- DKV
- Euromex
- Europ Assistance
- Generali
- Optimco
- Vivium

2. Informatie over het belangenconflictenbeleid

De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Via onderstaande pdf-link kan u meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft.

Raapleeg HIER ons beknopt belangenconflictenbeleid.

Download HIER onze klantenfiche.

3. Vergoeding

“Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant. “